Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 19/1715 ze dne 29. 8. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje              

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/446                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu TATRA TRUCKS a.s., IČO 01482840 na projekt „Drobná výstavba k rozvoji rekreačního potenciálu a podpoře cestovního ruchu u vodního díla Větřkovice“ v maximální výši 2.200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup