Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 19/1716 ze dne   29. 8. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje              

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/447                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu SKI Vítkovice – Bílá z.s., IČO 70632219 v maximální výši 50.000 Kč na realizaci projektu „Pohár Beskydské magistrály – Bílá 2017“, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 15. 10. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup