Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.62/4908 ze dne 17. 2. 2015

k usnesení rady kraje

č. 19/1697 ze dne 29. 8. 2017

5/449                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „MS Kariéra“ připravovaného k předložení do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

5/449                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Využití terapií ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením“ připravovaného k předložení do programu Erasmus+


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup