Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1386 ze dne 27.6.2017

č. 108/8430 ze dne 6.9.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

5/452                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost Agentury pro regionální rozvoj a.s. ze dne 4. 8. 2017., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/452                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Agentuře pro regionální rozvoj a.s., IČ 47673168, na realizaci aktivit projektu „Genderově korektní Moravskoslezský kraj“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006249 v maximální výši 90.045,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

5/452                         14. 9. 2017
3. bere na vědomí

žádost Eko-info centra Ostrava z.s. ze dne 10. 8. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/452                         14. 9. 2017
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Eko-info centru Ostrava z.s., IČ 69610720, na realizaci aktivit projektu Genderově korektní Moravskoslezský kraj“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006249 v maximální výši 1.077.780,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2019 a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup