Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 3/151 ze dne 6.12.2016

č. 19/1702 ze dne 29. 8. 2017

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 12/1113 ze dne 23.6.2010

č. 3/259 ze dne 21.3.2013

5/453                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

vyhodnocení výsledků Fóra udržitelného rozvoje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/453                         14. 9. 2017
2. doporučuje

krajskému úřadu pracovat na návrzích řešení vybraných ověřených problémů uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup