Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 3/178 ze dne 16.3.2017

č. 3/169 ze dne 16.3.2017

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 4/256 ze dne 22.12.2016

č. 19/1713 ze dne 29.8.2017

č. 20/1841 ze dne 12.9.2017

5/454                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

5/454                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01582/2017/RRC s obcí Olbramice, IČ 60798416, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02010/2017/RRC s obcí Žermanice, IČ 00494259, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01052/2017/RRC, s obcí Řepiště, IČ 00577031, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01967/2017/RRC, s obcí Zbyslavice, IČ 00600695, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01553/2017/RRC, s obcí Oldřišov, IČ 00300527, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01712/2017/RRC, s obcí Vřesina, IČ 00635545, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01878/2017/RRC, s obcí Žabeň, IČ 00576867, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

h)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01580/2017/RRC, s obcí Dobratice, IČ 00577057, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

i)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01398/2017/RRC, s obcí Smilovice, IČ 00576905, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

j)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03128/2017/RRC, s obcí Tvrdkov, IČ 00576000, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

k)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00553/2016/RRC s obcí Těrlicko, IČ 00297666, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

l)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01555/2017/RRC s obcí Pazderna, IČ 00577073, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

m)  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01253/2017/RRC s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup