Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

k usnesení rady kraje

č. 19/1725 ze dne 29.8.2017

5/458                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 městu Krnov, IČO 00296139, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“ ve výši 10.000.000 Kč, maximálně však ve výši 8,11 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/458                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

vyčlenit v rozpočtu kraje na rok 2018 finanční prostředky účelově určené na realizaci projektu „Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“ ve výši 10.000.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup