Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

k usnesení rady kraje

č. 14/1163 ze dne 30.5.2017

č. 19/1732 ze dne 29.8.2017

5/459                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup