Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1887 ze dne 25.2.2016

č. 3/172 ze dne 16.3.2017

č. 20/2102 ze dne 23.6.2016

č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

č. 21/2241 ze dne 22.9.2016

k usnesení rady kraje

č. 90/7152 ze dne 9.2.2016

č. 8/507 ze dne 28.2.2017

č. 102/7907 ze dne 7.6.2016

č. 92/7254 ze dne 25.2.2016

č. 108/8408 ze dne 6.9.2016

č. 19/1712 ze dne 29. 8. 2017

5/460                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01558/2016/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06712/2016/EP s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzita Ostrava, IČ 61989100 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

c)    rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01209/2016/RRC se Slezskou univerzitou v Opavě, IČ 47813059 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup