Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1708 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/173 ze dne 16.3.2017

5/461                         14. 9. 2017
1. schvaluje

změnit název projektu z „Cooperation in vocational education for European labour market“ na „Cooperation in vocational training for European labour market“,

5/461                         14. 9. 2017
2. bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu projektu „Cooperation in vocational training for European labour market“, financovatelného z programu ERASMUS+, dle předloženého materiálu,

5/461                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Cooperation in vocational training for European labour market“ financovatelného z programu ERASMUS+ před podepsáním partnerské smlouvy o přijetí dotace s koordinátorem projektu dle předloženého materiálu,

5/461                         14. 9. 2017
4. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Cooperation in vocational training for European labour market“ v předpokládané výši 1.850 EUR v případě neuzavření partnerské smlouvy s koordinátorem projektu.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup