Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1706 ze dne 29. 8. 2017

č. 14/1137 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/312 ze dne 15. 6. 2017

5/464                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 4/312 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ z 11.000.000 Kč na 27.000.000 Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup