Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8416 ze dne 6.9.2016

č. 3/61 ze dne 6.12.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2246 ze dne 22.9.2016

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

5/466                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 21/2246  ze dne 22. 9. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“ z 12.500.000 Kč na 14.000.000 Kč dle předloženého materiálu

5/466                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení č. 21/2246  ze dne 22. 9. 2016 výši zajištění udržitelnosti projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“ z 8.552.000 Kč na 7.052.000 Kč dle předloženého materiálu

5/466                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení č. 21/2246  ze dne 22. 9. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ z 49.000.000 Kč na 52.000.000 Kč dle předloženého materiálu

5/466                         14. 9. 2017
4. rozhodlo

změnit v bodě 6) usnesení č. 21/2246  ze dne 22. 9. 2016 výši zajištění udržitelnosti projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ z 19.000.000 Kč na 16.000.000 Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup