Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/504       ze dne 28.2.2017

č. 108/8420 ze dne 6.9.2016

č. 19/1714    ze dne 29. 8.2017

5/467                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 za předpokladu, že spolu s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje doloží příjemce doklady dle čl. VI., bodu 10) podmínek programu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci programu „Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. a XI. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 za předpokladu, že spolu s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje doloží příjemce doklady dle čl. VI., bodu 10) podmínek programu


zpět - nové hledání
frame-scrollup