Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1135 ze dne 30.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/317 ze dne 15.6.2017

5/469                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 4/317 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ z 79.000.000 Kč na 84.080.000 Kč dle předloženého materiálu

5/469                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení č. 4/317 ze dne 15. 6. 2017 výši zajištění udržitelnosti projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ z 16.600.000 Kč na 25.700.000 Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup