Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012

č. 14/1241 ze dne 7. 5. 2015

k usnesení rady kraje

č. 110/7215 ze dne 15. 5. 2012

č. 66/5243 ze dne 21. 4. 2015

č. 19/1724 ze dne 29. 8. 2017

5/470                         14. 9. 2017
1. schvaluje

Zprávu o uplatňování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje za období 2014-2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5/470                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

zpracovat novou Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje


zpět - nové hledání
frame-scrollup