Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1842 ze dne 12. 9. 2017

5/471                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci se Zlínským krajem, dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup