Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 20/1836 ze dne 12. 9. 2017

č. 20/1844 ze dne 12. 9. 2017

5/472                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 obci Veřovice, IČO 00298531, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce střechy mateřské školky v obci Veřovice“ ve výši 1.500.000 Kč, maximálně ve výši 32,00 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 3. 7. 2017 do 30. 9. 2017

b)   neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 spolku Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČO 13643185, na spolufinancování nákladů spojených s realizací akce „Modernizace a zastřešení tribuny hlediště Tyršova stadionu v Opavě“ ve výši 1.000.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup