Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/168 ze dne 16. 3. 2017

k usnesení rady kraje

č. 83/6601 ze dne 10. 11. 2015

č. 8/522 ze dne 28. 2. 2017

č. 20/1845 ze dne 12. 9. 2017

5/473                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, ve výši 50.000 Kč na projekt „Region pro sebe 2017“ s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup