Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/70 ze dne 22. 12. 2016

č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

k usnesení rady kraje

č. 3/146 ze dne 6. 12. 2016

č. 4/198 ze dne 22. 12. 2016

č. 8/480 ze dne 28. 2. 2017

č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

č. 20/1832 ze dne 12. 9. 2017

5/474                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČ: 25379631, ve výši 5.000.000 Kč na projekt „Podpora koordinace RIS MSK a rozvoje služeb pro růst a inovace v podnikání“, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup