Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2236 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení rady kraje

č. 108/8426 ze dne 6. 9. 2016

č. 20/1843 ze dne 12. 9. 2017

5/475                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup