Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

 

k usnesení rady kraje

č. 19/1740 ze dne 29. 8. 2017

5/483                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o způsobu vyřízení podnětu paní Bc. Kamily Maňáskové ze dne 11. 8. 2017 k prošetření opakovaně obtěžujícího způsobu vytápění sousedy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup