Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 17/1478 ze dne 18.7.2017

5/484                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.660.000 Kč k zajištění financování nákupu výukových pomůcek pořízených v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství „Centra odborné přípravy“, s jednorázovou splatností po obdržení dotace ze státního rozpočtu, nejpozději do 31. 12. 2017.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup