Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1745 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/187 ze dne 16.3.2017

5/486                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01325/2017/ŠMS se Sportovním klubem vzpírání Baník Havířov z.s., IČO 14614260, se sídlem, U Stadionu 1325/2B, 736 01 Havířov-Podlesí, jímž se mění název projektu z „Podpora významných mezinárodních akcí: V4, TOP 12, Memoriál J. Pešata“ na „Podpora významných mezinárodních akcí: Mezinárodní velká cena Havířova, TOP 12, Memoriál J. Pešata“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup