Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 19/1744    ze dne 29. 8. 2017

5/487                         14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602060, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

5/487                         14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup