Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1744    ze dne 29. 8. 2017

5/490                         14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70947911, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

5/490                         14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup