Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1755 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/493                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

a)    Český volejbalový svaz, IČO 00540285, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Final Four FIVB World Grand Prix 2017, Group 2“; s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 10. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

b)   FC Baník Ostrava, a.s., IČO 64610128, ve výši 4.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Podpora mládeže FC Baník Ostrava, a.s. v nejvyšších soutěžích“; s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

c)    HbK Karviná spolek, IČO 44738510, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Oprava sportovního hřiště - hokejbal“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

d)   Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, ve výši 190.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Bike Čeladná 2017“; s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 10. 2017,

e)    SK K2 z.s., IČO 22691600, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Beskydská sedmička 2017 – MČR v extrémním horském maratonu dvojic“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

5/493                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci RABA Motosport z.s., IČO 22723161, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mezinárodní závody silničních motocyklů a sidecarů Okruh Františka Bartoše v Ostravě – Radvanicích“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

5/493                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Český volejbalový svaz, IČO 00540285, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   FC Baník Ostrava, a.s., IČO 64610128, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    HbK Karviná spolek, IČO 44738510, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    SK K2 z.s., IČO 22691600, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup