Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1754   ze dne 29. 8. 2017

5/494                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

o sloučení organizací Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, IČO 47813512 a Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, IČO 47813521, s účinností od 1. 1. 2018

5/494                         14. 9. 2017
2. konstatuje

že organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, IČO 47813521, zanikne s účinností od 1. 1. 2018

5/494                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

že přejímající organizací se stane organizace Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, IČO 47813512

5/494                         14. 9. 2017
4. rozhodlo

že všechen majetek, práva a závazky organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, IČO 47813521, přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, IČO 47813512

5/494                         14. 9. 2017
5. rozhodlo

o změně názvu přejímající organizace na Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace

5/494                         14. 9. 2017
6. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, IČO 47813512, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

5/494                         14. 9. 2017
7. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 6) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup