Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1757 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/346 ze dne 15. 6. 2017

5/495                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Český olympijský výbor, IČO 48546607, ve výši 10.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Olympijský park Ostrava 2018“; s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 5. 2018

5/495                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o spolupráci při uspořádání olympijského parku a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Českým olympijským výborem, IČO 48546607, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup