Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1851 ze dne 12. 9. 2017

5/496                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

o závazku kraje v maximální výši 70 mil. Kč k zajištění  podpory k vybudování tréninkového centra  - „Klubové akademie Ostravy“ v areálu „stadionu Bazaly“ a k vytvoření podmínek pro zajištění školní docházky členů „Klubové akademie Ostravy“, a to na období let 2019 – 2020 dle předloženého materiálu

5/496                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci se subjekty Statutární město Ostrava, IČO: 00845451; Fotbalová asociace České republiky, IČO: 00406741; FC Baník Ostrava a. s., IČO: 64610128 a VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 25911368 dle přílohy č. 1


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup