Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1588 ze dne 8. 8. 2017

5/497                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“ v letech 2018 až 2020 v maximální výši 2.160 tis. Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup