Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/5                         10. 11. 2016
1. volí

volební komisi pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje ve složení:

-      Bc. Josef Bělica – předseda

-      Mgr. Daniel Havlík

-      Ing. RSDr. Svatomír Recman

-      Ing. Radim Přeček

-      Ing. Vladimír Návrat

-      Ing. Dana Forišková, Ph.D.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup