Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1583 ze dne 8. 8. 2017

5/502                         14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

5/502                         14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 17 ke zřizovací listině


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup