Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

5/503                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost města Kopřivnice o spolupráci a informaci o vývoji jednání při plánování stavby domova pro seniory, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

5/503                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Vznik pobytové sociální služby pro seniory“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup