Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 19/1763 ze dne 29. 8. 2017

č. 12/945 ze dne 25. 4. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/506                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup