Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 19/1760 ze dne 29. 8. 2017

č. 8/634 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/214 ze dne 16. 3. 2017

5/507                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít s organizací Armáda spásy v České republice, z.s, IČ 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha – Stodůlky, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 01248/2017/SOC, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup