Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

2/51                         22. 12. 2016
1. bere na vědomí

a)    úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 k 22. 11. 2016

b)   plnění příjmů a čerpání výdajů k 22. 11. 2016


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup