Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

5/510                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

rezignaci MUDr. Petry Míčkové na funkci člena výboru zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje

5/510                         14. 9. 2017
2. volí

MUDr. Kamila Běrského členem výboru zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup