Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

5/512                         14. 9. 2017
1. vyslovuje

podporu aktivitám příslušných orgánů směřující k tomu, aby ti bývalí vlastníci společnosti OKD, a.s., kteří ji dovedli až k jejímu úpadku, nesli odpovědnost za své kroky negativně ovlivňující hospodaření této společnosti

5/512                         14. 9. 2017
2. apeluje

na příslušné orgány, aby se zasadily o naplnění práv občanů kraje – dosavadních nájemců „bytů OKD“, spočívajících zejména v jejich předkupním právu k těmto bytům, vyplývajících ze Smlouvy o prodeji majetkového podílu státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., uzavřené dne 16. 9. 2004 mezi Fondem národního majetku ČR a společností KARBON INVEST, a.s.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup