Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje         č. 3/106       ze dne 6. 12. 2016

2/52                         22. 12. 2016
1. rozhodlo

a)     vyjmout z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín - Žilina, IČ 00848077, pozemek parc. č. 531 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou, a to ode dne 1. 1. 2017

b)     předat k hospodaření organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Studénka, IČ 48804860, pozemek parc. č. 531 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou, a to ke dni 1. 1. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup