Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje         č. 3/106       ze dne 6. 12. 2016

2/54                         22. 12. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, Studénka, IČ 48804860, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

2/54                         22. 12. 2016
2. vydává

dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup