Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/6                         10. 11. 2016
1. volí

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

do funkce hejtmana kraje

1/6                         10. 11. 2016
2. stanoví

že hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., bude uvolněn pro výkon této funkce od 11. 11. 2016


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup