Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

7/649                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Bc. Marcely Mrózkové Heříkové a Ing. Petra Havránka o  ověření zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 12. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup