Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

7/650                         14. 3. 2018
1. volí

ověřovatelé zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 3. 2018

-         MUDr. Vojtěch Balcárek

-         Jiří Čejka


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup