Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

7/651                         14. 3. 2018
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 3. 2018 ve složení

-        Radomíra Vlčková – předsedkyně

-        Ing. Dana Forišková, Ph.D.

-        Mgr. Josef Alexander Matera

-        Ing. Ivan Strachoň

-        Ing. Radim Přeček

-        Ing. Jiří Vzientek


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup