Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

7/652                         14. 3. 2018
1. schvaluje

program 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 3. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup