Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2934 ze dne 27. 2. 2018

7/654                         14. 3. 2018
1. volí

opětovně za přísedící/přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 paní Marii Sedláčkovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.2 pana Mgr. Miroslava Valového, místo pobytu **********, navrženého panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

7/654                         14. 3. 2018
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 paní Ing. Miroslavu Cvikovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

2.2 paní Mgr. Ing. Markétu Dvorskou Kročkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Jiřím Navrátilem, MBA (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

2.3 paní Jarmilu Jílkovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

7/654                         14. 3. 2018
3. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě paní Ing. Jany Kőhlerové, místo pobytu **********


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup