Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1622 ze dne 29. 8. 2017

č. 32/2772 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/234 ze dne 15. 6. 2017

č. 5/388 ze dne 14. 9. 2017

7/658                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02261/2017/KH s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup