Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2780 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

7/659                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

návrh Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s. na volbu člena Výboru pro národnostní menšiny obsažený v příloze č. 1 předloženého materiálu

7/659                         14. 3. 2018
2. stanoví

v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva kraje výjimku z maximálního počtu členů výborů zastupitelstva kraje, a to u Výboru pro národnostní menšiny na 17 členů (předseda a 16 členů)

7/659                         14. 3. 2018
3. volí

Ing. Tan Trinha členem Výboru pro národnostní menšiny

a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. členem Výboru pro národností menšiny


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup