Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 10/721 ze dne 28. 3. 2017

č. 18/1504 ze dne 8. 8. 2017

č. 19/1602 ze dne 29. 8. 2017

č. 32/2773 ze dne 27. 2. 2018

7/662                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

darovat

a)    1 ks nákladní ložné plochy s plachtou,

b)   1 ks plynového chromatografu s hmotnostním detektorem,

c)    systém sledování a oboustranného online přenosu údajů ve výjezdové technice, jež zahrnuje:

ca.       20 ks tabletů Samsung Galaxy Tab S2,

cb.      5 ks PC tabletů iX104C6,

cc.       softwarovou licenci databáze nebezpečných látek,

cd.      softwarovou licenci pro OFFLINE Emergency Truck,

ce.       softwarovou aplikaci „Výjezd pro ZPP“,

cf.        2 ks pneumatického výsuvného osvětlovacího stožáru,

cg.      2 sestavy pěti kamer vč. slučovací jednotky,

ch.      3 sestavy čtyř kamer vč. slučovací jednotky

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

7/662                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu na darování

a)    1 ks nákladní ložné plochy s plachtou,

b)   1 ks plynového chromatografu s hmotnostním detektorem,

c)    systém sledování a oboustranného online přenosu údajů ve výjezdové technice, jež zahrnuje:

ca.       20 ks tabletů Samsung Galaxy Tab S2,

cb.      5 ks PC tabletů iX104C6,

cc.       softwarovou licenci databáze nebezpečných látek,

cd.      softwarovou licenci pro OFFLINE Emergency Truck,

ce.       softwarovou aplikaci „Výjezd pro ZPP“,

cf.        2 ks pneumatického výsuvného osvětlovacího stožáru,

cg.      2 sestavy pěti kamer vč. slučovací jednotky,

ch.      3 sestavy čtyř kamer vč. slučovací jednotky

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/662                         14. 3. 2018
3. rozhodlo

darovat materiál České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

7/662                         14. 3. 2018
4. rozhodlo

uzavřít smlouvu na darování materiálu České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup