Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2784 ze dne 27. 2. 2018

7/664                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   na rekonstrukci a výstavbu haly Integrovaného záchranného systému Opava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    na rekonstrukci objektu hasičská stanice Orlová – II. etapa, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d)   na projektovou dokumentaci pro Integrované výjezdové centrum Kopřivnice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

e)    na pořízení monitorů a touchscreenů, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

f)     na pořízení projektové dokumentace čerpací stanice pohonných hmot pro Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

7/664                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

a)    neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 29.539 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

b)   investiční účelovou dotaci ve výši 16.970 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s rekonstrukcí a výstavbou haly Integrovaného záchranného systému Opava, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

c)    investiční účelovou dotaci ve výši 8.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s rekonstrukcí objektu Hasičské stanice Orlová – II. etapa, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

d)   investiční účelovou dotaci ve výši 4.370 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s pořízením projektové dokumentace v rámci projektu „Projektová dokumentace pro IVC Kopřivnice“, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

e)    neinvestiční účelovou dotaci ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s pořízením monitorů a touchscreenů, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

f)     investiční účelovou dotaci ve výši 1.205 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Čerpací stanice pohonných hmot pro Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih – Projektová dokumentace“, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

7/664                         14. 3. 2018
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na:

a)    úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

b)   úhradu uznatelných nákladů spojených s rekonstrukcí a výstavbou haly Integrovaného záchranného systému Opava, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

c)    úhradu uznatelných nákladů spojených s rekonstrukcí Hasičské stanice Orlová – II. etapa, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   úhradu uznatelných nákladů spojených s projektovou dokumentací pro Integrované výjezdové centrum Kopřivnice, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e)    pořízení monitorů a touchscreenů, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

f)     projektovou dokumentaci čerpací stanice pohonných hmot pro Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup